Nagsasalita kami ng tagalog

Mitch Vicente

Sales Representative

(707) 315-0381

mitch.vicente@toyotaofvallejo.com

Ricky Mellomida

Sales Representative

(707) 631-1333

ricky.m@toyotaofvallejo.com